fbpx

AEVENT

อีเว้น เพิ่มล่าสุด
อีเว้นเพิ่มล่าสุดที่คุณจะไม่อยากพลาด
[Live] Introduction to Python for Data Science
02/05/2020
วิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) เป็นกระแสที่เริ่มมาแรงในการทำงานในปัจจุบันที่เราพบเจอกับข้อมูล (Data) ได้ในทุกๆ ที่ ทุกเวลา ผู้ที่เกี่ยวข้องจึงควรรู้หลักการของเทคนิคและกระบวนการใน “การวิเคราะห์ข้อมูล” อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ซึ่งถือเป็นทักษะที่จำเป็นอย่างมากของการทำงานด้าน Data Science หรือในแง่มุมของการทำงานสายอื่นๆ ที่มีความต้องการใช้ข้อมูล โดยภายในหลักสูตรผู้เรียนจะได้เรียนรู้เนื้อหาที่สำคัญ ทั้งในส่วนของขั้นตอนพื้นฐานของการทำ Data Science ไปจนถึงวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ด้วยภาษา Python ซึ่งถือเป็นภาษาโปรแกรมที่นักพัฒนานิยมนำมาใช้ในการทำ Data Science มากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากมี Library ต่างๆ ให้เรียกใช้เป็นอย่างมาก นอกจากนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ Library ของ Python ในด้าน Data Science และด้านการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) “หลักสูตรนี้ ไม่จำเป็นต้องเป็น Programmer ก็เรียนได้ !”
Live
Upcoming
[Live] Practical Mobile App Development with Google’s Flutter #2
04/05/2020
Flutter คือ Cross-Platform Framework ที่ใช้ในการพัฒนา Native Mobile Application ทำให้เราสามารถเขียน Code ครั้งเดียว แล้วสร้าง Mobile Application ออกมาได้ทั้ง iOS และ Android พัฒนาโดยบริษัท Google Inc. โดยใช้ภาษา Dart ในการพัฒนา (เป็นภาษาที่นับว่าเขียนค่อนข้างง่าย) ในหลักสูตรจะมีการสอนให้เข้าใจ Concept และเน้นลงมือทำ ผสมผสานกับให้สามารถนำไปต่อยอดด้วยตนเอง เพื่อให้สามารถทำงานต่างๆ ได้จริง วันงาน – 27-28 เมษา 2563 สอนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนโปรแกรม Mobile Application ที่ใช้เขียนมาแล้วตั้งแต่ J2ME, BlackBerry, Android Native, iOS Native, ionic, React Native และ Flutter รวมกว่า 50 Projects The...
SYN HUB
Upcoming
[Live + Video] Intermediate Python for Data Science
07/05/2020
วิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) เป็นกระแสที่เริ่มมาแรงในการทำงานในปัจจุบันที่เราพบเจอกับข้อมูล (Data) ได้ในทุกๆ ที่ ทุกเวลา ผู้ที่เกี่ยวข้องจึงควรรู้หลักการของเทคนิคและกระบวนการใน “การวิเคราะห์ข้อมูล” อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ซึ่งถือเป็นทักษะที่จำเป็นอย่างมากของการทำงานด้าน Data Science หรือในแง่มุมของการทำงานสายอื่นๆ ที่มีความต้องการใช้ข้อมูล โดยภายในหลักสูตรผู้เรียนจะได้เรียนรู้เนื้อหาที่สำคัญ ทั้งในส่วนของขั้นตอนพื้นฐานของการทำ Data Science ไปจนถึงวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ด้วยภาษา Python ซึ่งถือเป็นภาษาโปรแกรมที่นักพัฒนานิยมนำมาใช้ในการทำ Data Science มากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากมี Library ต่างๆ ให้เรียกใช้เป็นอย่างมาก นอกจากนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ Library ของ Python ในด้าน Data Science และด้านการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) “หลักสูตรนี้ ไม่จำเป็นต้องเป็น Programmer ก็เรียนได้ !” “หลักสูตรนี้เป็นแบบ 2 วัน Live และ 2 วันดู Video รวมเป็นทั้งหมด...
Live
Upcoming
[Live] AI For Everyone and ML with Rapidminer
ในปัจจุบันในโลกของข้อมูลที่มากขึ้นอยู่เรื่อยๆ ทุกวัน การที่เราจะจัดการกับข้อมูลจำนวนมหาศาลพร้อมทั้งวิเคราะห์เพื่อนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์จำเป็นจะได้มีการเรียนรู้ในหลักการและการใช้เครื่องมือบางอย่างที่นอกเหนือไปจากเครื่องมือที่เคยมีใช้กันในสมัยก่อน Rapid Miner ทำให้เราสามารถทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยหลักการของ Data Science ได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเขียน Code เป็น และการทำงานทุกๆ อย่างใน Rapid Miner ใช้งานโดยอาศัยหลักการของ Drag & Drop UI ทำให้มีการใช้งานที่ง่ายและเหมาะกับผู้ใช้งานทั่วไปที่ต้องการทำการวิเคราะห์ข้อมูล “หลักสูตรนี้ ไม่จำเป็นต้องเป็น Programmer ก็เรียนได้ !”
Live
Upcoming
[Live] Pactical Robotic Process Automation with UiPath
16/05/2020
เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทำความรู้จักและทดลองใช้งาน Robotic Process Automation (RPA) RPA เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้การทำงานเป็นแบบอัตโนมัติ เพิ่มความถูกต้องแม่นยำในการทำงาน และลดระยะเวลาในการจัดการกับงานที่ต้องทำซ้ำๆ ในกระบวนการต่างๆ ของธุรกิจ แนวคิดของ RPA คือการนำพลังประมวลผลของระบบคอมพิวเตอร์ มาสร้างหุ่นยนต์หรือ Robot ขึ้นมาเพื่อให้ทำงานซ้ำๆ ที่มีรูปแบบตายตัว สำหรับให้ทำงานแทนมนุษย์ในการจัดการกับข้อมูลและการนำข้อมูลจาก Application หนึ่งไปประมวลผลและป้อนลงไปยังอีก Application หนึ่งนั่นเอง แนวทางนี้สามารถช่วยลดความผิดพลาดในการทำงานลงได้เป็นอย่างมาก อีกทั้งยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วยความเร็วในการประมวลผลและจัดการกับข้อมูลที่สูงขึ้นได้ รวมถึง Robot เหล่านี้ยังทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ ทำให้งานซ้ำๆ ที่ผิดพลาดไม่ได้ซึ่งเคยเป็นงานที่ไม่มีพนักงานคนไหนอยากทำ ตกเป็นงานของ Robot เหล่านี้ไปแทน และทำให้มนุษย์ซึ่งเป็นพนักงานนั้นมีเวลาไปทำงานในเชิงสร้างสรรค์ให้กับธุรกิจมากยิ่งขึ้น   สอนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนโปรแกรม Mobile Application ที่ใช้เขียนมาแล้วตั้งแต่ J2ME, BlackBerry, Android Native, iOS Native, ionic, React Native และ Flutter รวมกว่า...
SYN HUB
Upcoming
Practical Mobile App Development with Google’s Flutter
23/05/2020
** เนื่องด้วยสถานะการณ์ที่ทำให้ไม่ควรจัดงานใดๆ ที่มีการรวมกลุ่ม ทางผู้จัดงานจึงขอทำการเลื่อนการจัดงานไปยังวันที่ 23-24 พฤษฎาคม 2563 แทน ตั๋ว Early Bird ราคา 2,900 เต็มแล้วนะครับ ตั๋ว Normal Bird ราคา 3,900 เหลือ 3 ที่ ก่อนปรับราคาเป็น 6,900 บาท Flutter คือ Cross-Platform Framework ที่ใช้ในการพัฒนา Native Mobile Application ทำให้เราสามารถเขียน Code ครั้งเดียว แล้วสร้าง Mobile Application ออกมาได้ทั้ง iOS และ Android พัฒนาโดยบริษัท Google Inc. โดยใช้ภาษา Dart ในการพัฒนา (เป็นภาษาที่นับว่าเขียนค่อนข้างง่าย) ในหลักสูตรจะมีการสอนให้เข้าใจ Concept และเน้นลงมือทำ ผสมผสานกับให้สามารถนำไปต่อยอดด้วยตนเอง เพื่อให้สามารถทำงานต่างๆ...
SYN HUB
Upcoming
[Live] Pactical Robotic Process Automation with UiPath #2
08/06/2020
เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทำความรู้จักและทดลองใช้งาน Robotic Process Automation (RPA) RPA เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้การทำงานเป็นแบบอัตโนมัติ เพิ่มความถูกต้องแม่นยำในการทำงาน และลดระยะเวลาในการจัดการกับงานที่ต้องทำซ้ำๆ ในกระบวนการต่างๆ ของธุรกิจ แนวคิดของ RPA คือการนำพลังประมวลผลของระบบคอมพิวเตอร์ มาสร้างหุ่นยนต์หรือ Robot ขึ้นมาเพื่อให้ทำงานซ้ำๆ ที่มีรูปแบบตายตัว สำหรับให้ทำงานแทนมนุษย์ในการจัดการกับข้อมูลและการนำข้อมูลจาก Application หนึ่งไปประมวลผลและป้อนลงไปยังอีก Application หนึ่งนั่นเอง แนวทางนี้สามารถช่วยลดความผิดพลาดในการทำงานลงได้เป็นอย่างมาก อีกทั้งยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วยความเร็วในการประมวลผลและจัดการกับข้อมูลที่สูงขึ้นได้ รวมถึง Robot เหล่านี้ยังทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ ทำให้งานซ้ำๆ ที่ผิดพลาดไม่ได้ซึ่งเคยเป็นงานที่ไม่มีพนักงานคนไหนอยากทำ ตกเป็นงานของ Robot เหล่านี้ไปแทน และทำให้มนุษย์ซึ่งเป็นพนักงานนั้นมีเวลาไปทำงานในเชิงสร้างสรรค์ให้กับธุรกิจมากยิ่งขึ้น สอนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนโปรแกรม Mobile Application ที่ใช้เขียนมาแล้วตั้งแต่ J2ME, BlackBerry, Android Native, iOS Native, ionic, React Native และ Flutter รวมกว่า 50...
SYN HUB
Upcoming
UX/UI Workshop รุ่นที่ 4
25/05/2020
** เนื่องด้วยสถานะการณ์ที่ทำให้ไม่ควรจัดงานใดๆ ที่มีการรวมกลุ่ม ทางผู้จัดงานจึงขอทำการเลื่อนการจัดงานไปยังวันที่ 25-26 พฤษฎาคม 2563 แทน   การออกแบบโดยคำนึงถึงผู้ใช้ด้วยหลักการของ UX (ประสบการณ์ผู้ใช้งาน) และ UI (ส่วนต่อประสานผู้ใช้) การออกแบบ สามารถทำให้มีรายได้มากถึง 228% เราอยากให้คุณเข้าใจ
SYN HUB
Upcoming
[Live] UX/UI Workshop รุ่นที่ 5
25/04/2020
การออกแบบโดยคำนึงถึงผู้ใช้ด้วยหลักการของ UX (ประสบการณ์ผู้ใช้งาน) และ UI (ส่วนต่อประสานผู้ใช้) การออกแบบ สามารถทำให้มีรายได้มากถึง 228% เราอยากให้คุณเข้าใจ
SYN HUB
Upcoming
All Events
[Live] AI For Everyone and ML with Rapidminer
ในปัจจุบันในโลกของข้อมูลที่มากขึ้นอยู่เรื่อยๆ ทุกวัน การที่เราจะจัดการกับข้อมูลจำนวนมหาศาลพร้อมทั้งวิเคราะห์เพื่อนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์จำเป็นจะได้มีการเรียนรู้ในหลักการและการใช้เครื่องมือบางอย่างที่นอกเหนือไปจากเครื่องมือที่เคยมีใช้กันในสมัยก่อน Rapid Miner ทำให้เราสามารถทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยหลักการของ Data Science ได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเขียน Code เป็น และการทำงานทุกๆ อย่างใน Rapid Miner ใช้งานโดยอาศัยหลักการของ Drag & Drop UI ทำให้มีการใช้งานที่ง่ายและเหมาะกับผู้ใช้งานทั่วไปที่ต้องการทำการวิเคราะห์ข้อมูล “หลักสูตรนี้ ไม่จำเป็นต้องเป็น Programmer ก็เรียนได้ !”
Live
Upcoming
All Machine Learning Events
UX/UI Workshop รุ่นที่ 4
25/05/2020
** เนื่องด้วยสถานะการณ์ที่ทำให้ไม่ควรจัดงานใดๆ ที่มีการรวมกลุ่ม ทางผู้จัดงานจึงขอทำการเลื่อนการจัดงานไปยังวันที่ 25-26 พฤษฎาคม 2563 แทน   การออกแบบโดยคำนึงถึงผู้ใช้ด้วยหลักการของ UX (ประสบการณ์ผู้ใช้งาน) และ UI (ส่วนต่อประสานผู้ใช้) การออกแบบ สามารถทำให้มีรายได้มากถึง 228% เราอยากให้คุณเข้าใจ
SYN HUB
Upcoming
[Live] UX/UI Workshop รุ่นที่ 5
25/04/2020
การออกแบบโดยคำนึงถึงผู้ใช้ด้วยหลักการของ UX (ประสบการณ์ผู้ใช้งาน) และ UI (ส่วนต่อประสานผู้ใช้) การออกแบบ สามารถทำให้มีรายได้มากถึง 228% เราอยากให้คุณเข้าใจ
SYN HUB
Upcoming
All UX UI Events
[Live] Introduction to Python for Data Science
02/05/2020
วิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) เป็นกระแสที่เริ่มมาแรงในการทำงานในปัจจุบันที่เราพบเจอกับข้อมูล (Data) ได้ในทุกๆ ที่ ทุกเวลา ผู้ที่เกี่ยวข้องจึงควรรู้หลักการของเทคนิคและกระบวนการใน “การวิเคราะห์ข้อมูล” อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ซึ่งถือเป็นทักษะที่จำเป็นอย่างมากของการทำงานด้าน Data Science หรือในแง่มุมของการทำงานสายอื่นๆ ที่มีความต้องการใช้ข้อมูล โดยภายในหลักสูตรผู้เรียนจะได้เรียนรู้เนื้อหาที่สำคัญ ทั้งในส่วนของขั้นตอนพื้นฐานของการทำ Data Science ไปจนถึงวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ด้วยภาษา Python ซึ่งถือเป็นภาษาโปรแกรมที่นักพัฒนานิยมนำมาใช้ในการทำ Data Science มากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากมี Library ต่างๆ ให้เรียกใช้เป็นอย่างมาก นอกจากนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ Library ของ Python ในด้าน Data Science และด้านการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) “หลักสูตรนี้ ไม่จำเป็นต้องเป็น Programmer ก็เรียนได้ !”
Live
Upcoming
[Live + Video] Intermediate Python for Data Science
07/05/2020
วิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) เป็นกระแสที่เริ่มมาแรงในการทำงานในปัจจุบันที่เราพบเจอกับข้อมูล (Data) ได้ในทุกๆ ที่ ทุกเวลา ผู้ที่เกี่ยวข้องจึงควรรู้หลักการของเทคนิคและกระบวนการใน “การวิเคราะห์ข้อมูล” อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ซึ่งถือเป็นทักษะที่จำเป็นอย่างมากของการทำงานด้าน Data Science หรือในแง่มุมของการทำงานสายอื่นๆ ที่มีความต้องการใช้ข้อมูล โดยภายในหลักสูตรผู้เรียนจะได้เรียนรู้เนื้อหาที่สำคัญ ทั้งในส่วนของขั้นตอนพื้นฐานของการทำ Data Science ไปจนถึงวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ด้วยภาษา Python ซึ่งถือเป็นภาษาโปรแกรมที่นักพัฒนานิยมนำมาใช้ในการทำ Data Science มากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากมี Library ต่างๆ ให้เรียกใช้เป็นอย่างมาก นอกจากนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ Library ของ Python ในด้าน Data Science และด้านการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) “หลักสูตรนี้ ไม่จำเป็นต้องเป็น Programmer ก็เรียนได้ !” “หลักสูตรนี้เป็นแบบ 2 วัน Live และ 2 วันดู Video รวมเป็นทั้งหมด...
Live
Upcoming
All Data Science Events
[Live] Practical Mobile App Development with Google’s Flutter #2
04/05/2020
Flutter คือ Cross-Platform Framework ที่ใช้ในการพัฒนา Native Mobile Application ทำให้เราสามารถเขียน Code ครั้งเดียว แล้วสร้าง Mobile Application ออกมาได้ทั้ง iOS และ Android พัฒนาโดยบริษัท Google Inc. โดยใช้ภาษา Dart ในการพัฒนา (เป็นภาษาที่นับว่าเขียนค่อนข้างง่าย) ในหลักสูตรจะมีการสอนให้เข้าใจ Concept และเน้นลงมือทำ ผสมผสานกับให้สามารถนำไปต่อยอดด้วยตนเอง เพื่อให้สามารถทำงานต่างๆ ได้จริง วันงาน – 27-28 เมษา 2563 สอนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนโปรแกรม Mobile Application ที่ใช้เขียนมาแล้วตั้งแต่ J2ME, BlackBerry, Android Native, iOS Native, ionic, React Native และ Flutter รวมกว่า 50 Projects The...
SYN HUB
Upcoming
[Live] Pactical Robotic Process Automation with UiPath
16/05/2020
เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทำความรู้จักและทดลองใช้งาน Robotic Process Automation (RPA) RPA เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้การทำงานเป็นแบบอัตโนมัติ เพิ่มความถูกต้องแม่นยำในการทำงาน และลดระยะเวลาในการจัดการกับงานที่ต้องทำซ้ำๆ ในกระบวนการต่างๆ ของธุรกิจ แนวคิดของ RPA คือการนำพลังประมวลผลของระบบคอมพิวเตอร์ มาสร้างหุ่นยนต์หรือ Robot ขึ้นมาเพื่อให้ทำงานซ้ำๆ ที่มีรูปแบบตายตัว สำหรับให้ทำงานแทนมนุษย์ในการจัดการกับข้อมูลและการนำข้อมูลจาก Application หนึ่งไปประมวลผลและป้อนลงไปยังอีก Application หนึ่งนั่นเอง แนวทางนี้สามารถช่วยลดความผิดพลาดในการทำงานลงได้เป็นอย่างมาก อีกทั้งยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วยความเร็วในการประมวลผลและจัดการกับข้อมูลที่สูงขึ้นได้ รวมถึง Robot เหล่านี้ยังทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ ทำให้งานซ้ำๆ ที่ผิดพลาดไม่ได้ซึ่งเคยเป็นงานที่ไม่มีพนักงานคนไหนอยากทำ ตกเป็นงานของ Robot เหล่านี้ไปแทน และทำให้มนุษย์ซึ่งเป็นพนักงานนั้นมีเวลาไปทำงานในเชิงสร้างสรรค์ให้กับธุรกิจมากยิ่งขึ้น   สอนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนโปรแกรม Mobile Application ที่ใช้เขียนมาแล้วตั้งแต่ J2ME, BlackBerry, Android Native, iOS Native, ionic, React Native และ Flutter รวมกว่า...
SYN HUB
Upcoming
Practical Mobile App Development with Google’s Flutter
23/05/2020
** เนื่องด้วยสถานะการณ์ที่ทำให้ไม่ควรจัดงานใดๆ ที่มีการรวมกลุ่ม ทางผู้จัดงานจึงขอทำการเลื่อนการจัดงานไปยังวันที่ 23-24 พฤษฎาคม 2563 แทน ตั๋ว Early Bird ราคา 2,900 เต็มแล้วนะครับ ตั๋ว Normal Bird ราคา 3,900 เหลือ 3 ที่ ก่อนปรับราคาเป็น 6,900 บาท Flutter คือ Cross-Platform Framework ที่ใช้ในการพัฒนา Native Mobile Application ทำให้เราสามารถเขียน Code ครั้งเดียว แล้วสร้าง Mobile Application ออกมาได้ทั้ง iOS และ Android พัฒนาโดยบริษัท Google Inc. โดยใช้ภาษา Dart ในการพัฒนา (เป็นภาษาที่นับว่าเขียนค่อนข้างง่าย) ในหลักสูตรจะมีการสอนให้เข้าใจ Concept และเน้นลงมือทำ ผสมผสานกับให้สามารถนำไปต่อยอดด้วยตนเอง เพื่อให้สามารถทำงานต่างๆ...
SYN HUB
Upcoming
[Live] Pactical Robotic Process Automation with UiPath #2
08/06/2020
เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทำความรู้จักและทดลองใช้งาน Robotic Process Automation (RPA) RPA เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้การทำงานเป็นแบบอัตโนมัติ เพิ่มความถูกต้องแม่นยำในการทำงาน และลดระยะเวลาในการจัดการกับงานที่ต้องทำซ้ำๆ ในกระบวนการต่างๆ ของธุรกิจ แนวคิดของ RPA คือการนำพลังประมวลผลของระบบคอมพิวเตอร์ มาสร้างหุ่นยนต์หรือ Robot ขึ้นมาเพื่อให้ทำงานซ้ำๆ ที่มีรูปแบบตายตัว สำหรับให้ทำงานแทนมนุษย์ในการจัดการกับข้อมูลและการนำข้อมูลจาก Application หนึ่งไปประมวลผลและป้อนลงไปยังอีก Application หนึ่งนั่นเอง แนวทางนี้สามารถช่วยลดความผิดพลาดในการทำงานลงได้เป็นอย่างมาก อีกทั้งยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วยความเร็วในการประมวลผลและจัดการกับข้อมูลที่สูงขึ้นได้ รวมถึง Robot เหล่านี้ยังทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ ทำให้งานซ้ำๆ ที่ผิดพลาดไม่ได้ซึ่งเคยเป็นงานที่ไม่มีพนักงานคนไหนอยากทำ ตกเป็นงานของ Robot เหล่านี้ไปแทน และทำให้มนุษย์ซึ่งเป็นพนักงานนั้นมีเวลาไปทำงานในเชิงสร้างสรรค์ให้กับธุรกิจมากยิ่งขึ้น สอนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนโปรแกรม Mobile Application ที่ใช้เขียนมาแล้วตั้งแต่ J2ME, BlackBerry, Android Native, iOS Native, ionic, React Native และ Flutter รวมกว่า 50...
SYN HUB
Upcoming
All Programming Events
บทความ ล่าสุด
ความรู้ข่าวสารดีๆ จากเรา
อีเว้น ที่เราแนะนำ
อีเว้นคุณภาพเยี่ยมทั้งหมดที่คัดแล้วสำหรับคุณ
ทำไมต้อง AEvent?
เรารับประกันคุณภาพด้วย 3 มาตรฐานด้านล่าง
คุณภาพ

AEvent จะช่วยตรวจสอบ Feedback ทั้งหมด และบังคับให้ผู้จัดงานนำไปปรับปรุงตนในครั้งต่อๆไป

แหล่งรวมคอมเม้นท์

เปิดให้ผู้มาร่วมงานแสดง comment แบบ public ของงานที่ผ่านมาได้

คืนเงิน 100%

สามารถคืนเงิน 100% ให้ ถ้าคนที่มางานไม่พอใจ