fbpx

AEVENT

อีเว้น เพิ่มล่าสุด
อีเว้นเพิ่มล่าสุดที่คุณจะไม่อยากพลาด
UX/UI Workshop รุ่นที่ 3
18/02/2020
การออกแบบโดยการใส่ใจกับผู้ใช้งาน ด้วยหลักการของ UX (User Experience) และ UI (User Interface) Design สามารถทำให้มีรายได้มากขึ้นถึง 228% เราอยากให้คุณมาทำความรู้จักกับหลักการนี้ พร้อมทั้งได้ลงมือปฏิบัติเพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างแท้จริง
SYN HUB
Upcoming
AI + Datacience for Everyone + Rapidminer Workshop
ในปัจจุบันในโลกของข้อมูลที่มากขึ้นอยู่เรื่อยๆ ทุกวัน การที่เราจะจัดการกับข้อมูลจำนวนมหาศาลพร้อมทั้งวิเคราะห์เพื่อนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์จำเป็นจะได้มีการเรียนรู้ในหลักการและการใช้เครื่องมือบางอย่างที่นอกเหนือไปจากเครื่องมือที่เคยมีใช้กันในสมัยก่อน
SYN HUB
Upcoming
Gamification + Agile + Personality for Workplace
10/03/2020
ด้วยความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของ Technology ในปัจจุบัน และ Lifestyle ของพนักงานรุ่นใหม่ เพียงแค่สวัสดิการ หรือเงินเดือน อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ทำให้พนักงานมีความสุข และสนุกในการทำงานอีกต่อไปแล้ว พบกับหลักการของ Gamification ที่ทำให้การทำงานสนุกมากยิ่งขึ้น เมื่อนำมาผสมผสานกับ Agile และ บุคลิกของพนักงาน ถือว่าเป็นส่วนผสมในการทำให้งานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
SYN HUB
Upcoming
All Events
AI + Datacience for Everyone + Rapidminer Workshop
ในปัจจุบันในโลกของข้อมูลที่มากขึ้นอยู่เรื่อยๆ ทุกวัน การที่เราจะจัดการกับข้อมูลจำนวนมหาศาลพร้อมทั้งวิเคราะห์เพื่อนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์จำเป็นจะได้มีการเรียนรู้ในหลักการและการใช้เครื่องมือบางอย่างที่นอกเหนือไปจากเครื่องมือที่เคยมีใช้กันในสมัยก่อน
SYN HUB
Upcoming
All Machine Learning Events
UX/UI Workshop รุ่นที่ 3
18/02/2020
การออกแบบโดยการใส่ใจกับผู้ใช้งาน ด้วยหลักการของ UX (User Experience) และ UI (User Interface) Design สามารถทำให้มีรายได้มากขึ้นถึง 228% เราอยากให้คุณมาทำความรู้จักกับหลักการนี้ พร้อมทั้งได้ลงมือปฏิบัติเพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างแท้จริง
SYN HUB
Upcoming
All UX UI Events
AI + Datacience for Everyone + Rapidminer Workshop
ในปัจจุบันในโลกของข้อมูลที่มากขึ้นอยู่เรื่อยๆ ทุกวัน การที่เราจะจัดการกับข้อมูลจำนวนมหาศาลพร้อมทั้งวิเคราะห์เพื่อนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์จำเป็นจะได้มีการเรียนรู้ในหลักการและการใช้เครื่องมือบางอย่างที่นอกเหนือไปจากเครื่องมือที่เคยมีใช้กันในสมัยก่อน
SYN HUB
Upcoming
All Data Science Events
Gamification + Agile + Personality for Workplace
10/03/2020
ด้วยความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของ Technology ในปัจจุบัน และ Lifestyle ของพนักงานรุ่นใหม่ เพียงแค่สวัสดิการ หรือเงินเดือน อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ทำให้พนักงานมีความสุข และสนุกในการทำงานอีกต่อไปแล้ว พบกับหลักการของ Gamification ที่ทำให้การทำงานสนุกมากยิ่งขึ้น เมื่อนำมาผสมผสานกับ Agile และ บุคลิกของพนักงาน ถือว่าเป็นส่วนผสมในการทำให้งานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
SYN HUB
Upcoming
All Other Events
บทความ ล่าสุด
ความรู้ข่าวสารดีๆ จากเรา
อีเว้น ที่เราแนะนำ
อีเว้นคุณภาพเยี่ยมทั้งหมดที่คัดแล้วสำหรับคุณ
ทำไมต้อง AEvent?
เรารับประกันคุณภาพด้วย 3 มาตรฐานด้านล่าง
คุณภาพ

AEvent จะช่วยตรวจสอบ Feedback ทั้งหมด และบังคับให้ผู้จัดงานนำไปปรับปรุงตนในครั้งต่อๆไป

แหล่งรวมคอมเม้นท์

เปิดให้ผู้มาร่วมงานแสดง comment แบบ public ของงานที่ผ่านมาได้

คืนเงิน 100%

สามารถคืนเงิน 100% ให้ ถ้าคนที่มางานไม่พอใจ