fbpx

ทำไมเราต้องเริ่มให้ความสำคัญกับ “coding” ? (ตอนที่ 1)

           ในยุคโลกาภิวัตน์นั้น การปรับตัวให้เร็วคือการอยู่รอดที่ดีที่สุด  ในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญมากในทุกด้านจนกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่เราอาจจะขาดไม่ได้อย่าง อินเทอร์เน็ต สมาร์ทโฟน และแอปพลิเคชั่นที่ออกมาแก้ผัญหาและให้ความสะดวกสบาย ได้มีการพัฒนามาต่อเนื่องทั้งจากภาคเอกชน และ ภาครัฐ โดยมีกลุ่มโปรแกรมเมอร์ที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

           อะไรคือ “coding” และทำไมเราต้องเรียน?

การ”coding” คือการเขียนชุดคำสั่งที่เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ลงไปในโปรแกรมเช่น ภาษาซี python เป็นต้น  เพื่อให้ทำตามที่เราต้องการซึ่งบทบาทสำคัญนั้นก็เริ่มมีมากขึ้น ตามสถานการณ์ปัจจุบันทีหลายๆอย่างได้มีการเชื่อมโยงเป็นระบบดิจิทัล มากขึ้น

           แล้วทำไมเราต้องศึกษาการ “coding”

ปัจจุบันทักษะการใช้โปรแกรมต่างเป็นทักษะที่ทุกคนต้องทำได้อย่างน้อยในองค์กรต้องทำเช่น โปรแกรมพื้นฐานใน”Microsoft Office” และในอนาคตทักษะยอดฮิตและยังเป็นอาชีพที่มีความต้องการและเสี่ยงตกงานน้อย คืออาชีพโปรแกรมเมอร์และทักษะ”coding”  เพราะในประเทศไทยจำนวนบุคลากรทีมีทักษะยังมีน้อยมากและพึ่งเริ่มให้ความสำคัญมากขึ้น

           สำหรับมือใหม่ควรเริ่มต้นและเรียนที่ไหนดี?

สำหรับวันนี้เราก็จะมีการแนะนำเกี่ยวกับโปรแกรม”scratch” โดยเป็นโปรแกรมที่เหมาะมากสำหรับผู้ที่เริ่มต้นและเด็กที่อยากลองศึกษาการทำงานการทำ”coding”โดยภาษา”scratch” เป็นรูปแบบภาษาแบบสำเร็จรูปที่ทำให้เข้าใจง่ายต่อการทำงานสามารถออกแบบ เกม คลิปวีดีโอ หรือ อนิเมชั่น อย่างง่ายและสะดวกได้โดยเราสามารถทดลองโปรแกรมผ่านระบบออนไลน์ได้อย่างสะดวกด้วย (https://scratch.mit.edu/studios/4429502/ )

           สำหรับตอนที่ 2 เราจะลองมาอธิบายการทำงานเบื้องต้นของโปรแกรม”Scratch”  ในคอร์ส “Programming For NonProgrammer 

           ทั้งนี้หากใครมีความสนใจในการเรียนทักษะด้าน”coding”อื่นๆมากขึ้นก็สามารถติดตามข้อมูลด้านคอร์สอื่นๆที่น่าสนใจที่มีผู้เชี่ยวชาญมาสอน. ผ่านทาง Facebook page “Officiency” และ “Lean Upskill”           

Leave a Reply