fbpx

ทำไมเราต้องเริ่มให้ความสำคัญกับการ”coding”? (ตอนที่ 2)

สำหรับตอนที่ 2 โปรแกรม Scratch  เป็นโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ เรียกว่า ภาษา Scratch เป็นโปรแกรมที่ผู้เรียนสามารถสร้างชิ้นงานได้ง่าย ผลงานที่ได้จากโปรแกรมนี้ ได้แก่ การสร้างสรรค์เกมคอมพิวเตอร์อย่างง่ายขึ้นมาได้ เป็นต้น โดยสามารถทำเองได้สำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานสำหรับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยสามารถลากตัวคำสั่ง ซึ่งเป็นคำสั่งสำเร็จรูปที่สามารถดึงออกมาใช้งานได้เลย โดยเมื่อได้ลงมือทำแล้วจะรู้ได้เลยว่าโปรแกรม Scratch ใช้งานได้ง่ายกว่าที่คิด

โดยโปรแกรม Scratch ชุดคำสั่งต่างๆจะมีไว้โดยแยกเป็นหมวดหมู่อย่างชัดเจน เพื่อให้ง่ายต่อการดึงมาใช้ ดังนั้นผู้ที่จะต้องการใช้คำสั่งอะไรก็สร้างหาเครื่องมือคำสั่งต่างๆได้ง่าย อีกทั้งยังแบ่งเป็นสีต่างๆ เพื่อให้ง่ายต่อการจดจำของเด็ก โดยตัวคำสั่งจะมีดังนี้

  1. Motion คือ คำสั่งที่ต้องการทำให้เกิดการเคลื่อนไหว เช่น เคลื่อนไปข้างหน้า หมุนไปทางซ้ายหรือขวา
  2. Control คือ  คำสั่งที่ต้องการจะควบคุม เช่น การเล่นซ้ำ
  3. Looks คือ  คำสั่งที่ก่อให้เกิดการแสดง เช่น การสนทนา  การนึกคิด
  4. Sensing คือ คำสั่งที่ทำให้เกิดการรับรู้ เช่น การเปลี่ยนสัมผัสสิ่งต่างๆ การคลิก
  5. Sound  คือ  คำสั่งที่ทำให้เกิดเสียง เช่น เสียงดนตรี เสียงสัตว์ต่างๆ
  6. Operators คือ  คำสั่งที่เป็นตัวดำเนินการ เช่น  บวก และ หรือ
  7. Pem     คือ  คำสั่งที่เป็นปากกา  เช่น ยกปากกาขึ้น
  8. Variable คือ  คำสั่งที่เป็นตัวแปร เช่น การสร้างค่าตัวแปร

          โดยรูปข้างบนก็เป็นตัวอย่างการทดลองใช้โปรแกรมเบื้องต้นในการออกแบบเกมที่แสดงชุดคำสั่งและรูป

โดยแต่ละตัวคำสั่งจะมีคำสั่งแยกย่อยออกไปอีกในแต่ละหัวเรื่อง โดยที่เราสามารถดึงชุดคำสั่งต่างๆมาประกอบกัน ดังนั้นผู้ที่จะใช้งานนั้นจะสามารถใช้งานได้สะดวก รวมถึงสามารถดูความแตกต่างของเกมที่สร้างขึ้นมาได้ตลอดเวลา หลังจากสร้างเกมสำเร็จแล้วเราสามารถแชร์ผลงานของเราไปให้คนอื่นสามารถเข้ามาร่วมเล่นเกมของเราได้ รวมถึงเข้าไปเล่นเกมของคนอื่นเพื่อศึกษาไอเดียและวิธีการสร้างของแต่ละคนที่จะแตกต่างกันออกไป ก่อให้เกิดการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆมากขึ้น

         โปรแกรม Scratch นี้ ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์เนื่องจากผู้ที่ใช้โปรแกรมนี้ สามารถออกแบบตัวเกมเป็นให้ออกมาเป็นตามดั่งที่ใจต้องการได้เลย แต่โปรแกรมนี้ก็ยังคงต้องเกิดการฝึกฝนเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นและคล่องแคล่วมากขึ้นจากการใช้โปรแกรม ซึ่งเป็นโปรแกรมที่เหมาะที่สุดแก่ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมมาก่อนเพื่อได้รู้ว่าการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไม่ได้ยากอย่างที่คิด

Leave a Reply