fbpx

Monthly Archives: May 2019

สำหรับตอนที่ 2 โปรแกรม Scratch  เป็นโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ เรียกว่า ภาษา Scratch เป็นโปรแกรมที่ผู้เรียนสามารถสร้างชิ้นงานได้ง่าย ผลงานที่ได้จากโปรแกรมนี้ ได้แก่ การสร้างสรรค์เกมคอมพิวเตอร์อย่างง่ายขึ้นมาได้ เป็นต้น โดยสามารถทำเองได้สำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานสำหรับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยสามารถลากตัวคำสั่ง ซึ่งเป็นคำสั่งสำเร็จรูปที่สามารถดึงออกมาใช้งานได้เลย โดยเมื่อได้ลงมือทำแล้วจะรู้ได้เลยว่าโปรแกรม Scratch ใช้งานได้ง่ายกว่าที่คิด โดยโปรแกรม Scratch ชุดคำสั่งต่างๆจะมีไว้โดยแยกเป็นหมวดหมู่อย่างชัดเจน เพื่อให้ง่ายต่อการดึงมาใช้ ดังนั้นผู้ที่จะต้องการใช้คำสั่งอะไรก็สร้างหาเครื่องมือคำสั่งต่างๆได้ง่าย อีกทั้งยังแบ่งเป็นสีต่างๆ เพื่อให้ง่ายต่อการจดจำของเด็ก โดยตัวคำสั่งจะมีดังนี้ Motion คือ คำสั่งที่ต้องการทำให้เกิดการเคลื่อนไหว เช่น เคลื่อนไปข้างหน้า หมุนไปทางซ้ายหรือขวา Control คือ  คำสั่งที่ต้องการจะควบคุม เช่น การเล่นซ้ำ Looks คือ  คำสั่งที่ก่อให้เกิดการแสดง เช่น การสนทนา  การนึกคิด Sensing คือ คำสั่งที่ทำให้เกิดการรับรู้ เช่น การเปลี่ยนสัมผัสสิ่งต่างๆ การคลิก Sound  คือ  คำสั่งที่ทำให้เกิดเสียง เช่น เสียงดนตรี...
More
           ในยุคโลกาภิวัตน์นั้น การปรับตัวให้เร็วคือการอยู่รอดที่ดีที่สุด  ในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญมากในทุกด้านจนกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่เราอาจจะขาดไม่ได้อย่าง อินเทอร์เน็ต สมาร์ทโฟน และแอปพลิเคชั่นที่ออกมาแก้ผัญหาและให้ความสะดวกสบาย ได้มีการพัฒนามาต่อเนื่องทั้งจากภาคเอกชน และ ภาครัฐ โดยมีกลุ่มโปรแกรมเมอร์ที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง            อะไรคือ “coding” และทำไมเราต้องเรียน? การ”coding” คือการเขียนชุดคำสั่งที่เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ลงไปในโปรแกรมเช่น ภาษาซี python เป็นต้น  เพื่อให้ทำตามที่เราต้องการซึ่งบทบาทสำคัญนั้นก็เริ่มมีมากขึ้น ตามสถานการณ์ปัจจุบันทีหลายๆอย่างได้มีการเชื่อมโยงเป็นระบบดิจิทัล มากขึ้น            แล้วทำไมเราต้องศึกษาการ “coding” ปัจจุบันทักษะการใช้โปรแกรมต่างเป็นทักษะที่ทุกคนต้องทำได้อย่างน้อยในองค์กรต้องทำเช่น โปรแกรมพื้นฐานใน”Microsoft Office” และในอนาคตทักษะยอดฮิตและยังเป็นอาชีพที่มีความต้องการและเสี่ยงตกงานน้อย คืออาชีพโปรแกรมเมอร์และทักษะ”coding”  เพราะในประเทศไทยจำนวนบุคลากรทีมีทักษะยังมีน้อยมากและพึ่งเริ่มให้ความสำคัญมากขึ้น            สำหรับมือใหม่ควรเริ่มต้นและเรียนที่ไหนดี? สำหรับวันนี้เราก็จะมีการแนะนำเกี่ยวกับโปรแกรม”scratch” โดยเป็นโปรแกรมที่เหมาะมากสำหรับผู้ที่เริ่มต้นและเด็กที่อยากลองศึกษาการทำงานการทำ”coding”โดยภาษา”scratch” เป็นรูปแบบภาษาแบบสำเร็จรูปที่ทำให้เข้าใจง่ายต่อการทำงานสามารถออกแบบ เกม คลิปวีดีโอ...
More