fbpx

Practical Mobile App Development with Google’s Flutter

** เนื่องด้วยสถานะการณ์ที่ทำให้ไม่ควรจัดงานใดๆ ที่มีการรวมกลุ่ม ทางผู้จัดงานจึงขอทำการเลื่อนการจัดงานไปยังวันที่ 23-24 พฤษฎาคม 2563 แทน

 • ตั๋ว Early Bird ราคา 2,900 เต็มแล้วนะครับ
 • ตั๋ว Normal Bird ราคา 3,900 เหลือ 3 ที่ ก่อนปรับราคาเป็น 6,900 บาท

Flutter คือ Cross-Platform Framework ที่ใช้ในการพัฒนา Native Mobile Application ทำให้เราสามารถเขียน Code ครั้งเดียว แล้วสร้าง Mobile Application ออกมาได้ทั้ง iOS และ Android พัฒนาโดยบริษัท Google Inc. โดยใช้ภาษา Dart ในการพัฒนา (เป็นภาษาที่นับว่าเขียนค่อนข้างง่าย)
ในหลักสูตรจะมีการสอนให้เข้าใจ Concept และเน้นลงมือทำ ผสมผสานกับให้สามารถนำไปต่อยอดด้วยตนเอง เพื่อให้สามารถทำงานต่างๆ ได้จริง

วันงาน

– 27-28 มิถุนายน 2563 (ครั้งที่ 1 )

สอนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนโปรแกรม Mobile Application ที่ใช้เขียนมาแล้วตั้งแต่ J2ME, BlackBerry, Android Native, iOS Native, ionic, React Native และ Flutter รวมกว่า 50 Projects

The Mentor Oak กฤษฎา เฉลิมสุข

จุดเด่นของ Course
– เน้นลงมือทำจริง
– โจทย์การบ้าน ที่ถูกคิดค้นมาเพื่อให้ไปเรียนต่อเองและสามารถทำงานได้จริง

Work Experience
– นายกสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย
– ประสบการณ์เขียน Program กว่า 12 ปี+
– เชี่ยวชาญด้าน Mobile Application และ Web Application โดยสร้าง Product มาแล้วกว่า 80 Projects

Lecturer Experience
– Android Native – 2 Course
– iOS Native – 2 Course
– React Native – 5 Course
– Meteor.JS – 2 Course
– Flutter – 2 Course

ประวัติการศึกษาผู้สอน

 • กำลังศึกษาปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาการจัดการข้อมูล สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย, ภาควิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และการจัดการข้อมูล
 • ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาการจัดการข้อมูล สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย, ภาควิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และการจัดการข้อมูล – GPA = 3.72
 • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – GPA = 3.52

 

งานนี้เหมาะกับใคร
– Programmer, Mobile app developer
– บุคคลอื่ๆ ที่มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมเป็นอย่างดี

เนื้อหาในคอร์ส

Day 1 
* 9.00 – 10.00

– Introduction to Flutter
– Flutter Architecture

* 10.00 – 10.30
– Flutter & Dart

* 10.30-10.45 – Break

* 10.45 – 12.00
– Look more into Dart
– Set up Flutter for iOS and Android
– Flutter Alternatives
– Hello World
– Running the app

* 12.00-13.00 – พักเที่ยง

* 13.00 – 14.30
– Widget

* 14.45 – 16.00

Styling, Adding Logic

Day 2 

* 9.00 – 12.00

Project 1 – Meal App – Navigation & Multiple Screen

13.00 – 16.00

Project 2 – Shop App
-> HTTP Request
-> Authentication
-> Animation

และฟรีของแถม – โจทย์ Project การบ้าน ให้ไปฝึกเพิ่มเติมเองอีกกว่า 100 ชั่วโมง
– Coffee Finder App
– Coffee Store App
– Payments App
– Selfie App
– Chat App

ราคา 3,900 บาทต่อท่าน (ราคานี้รวมหมดเวลาเช้า + บ่ายและอาหารกลางวัน)

วันเวลาสถานที่

 • วันที่ 27 – 28 มีนาคม 2563
 • เวลา 9.00 – 16.00 น.
 • สถานที่ SYN HUB Co-Innovative Space: พันธุ์ทิพย์พลาซ่าประตูน้ำห้อง 4121, 4125 ชั้น 4 – 604/3 ถนนเพชรบุรีราชเทวีกรุงเทพมหานคร 10400

 

Payment:

 • ทางทีมงานสามารถออกใบกำกับภาษีให้ได้
 • สำหรับนามบริษัทหรือนิติบุคคลกรุณาติดต่อ aevent@buzzfreeze.com , 089-181-8691 (คุณน้อย) เพื่อสอบถามรายละเอียดและวิธีการสำหรับ หัก ภาษี ณ ที่จ่าย และ ใบเสนอราคา
 • เราแนะนำให้ชำระผ่านการโอนเงินธนาคาร จะไม่เสียค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต
 • ราคาทั้งหมด เป็นราคาไม่รวม VAT สำหรับ บุคคลทั่วไปเท่านั้น สำหรับบริษัท จะต้องมีการชำระเพิ่มอีก 7% จากราคาที่หน้าเว็บ
*ราคานี้รวมอาหารกลางวัน และอาหารว่างช่วงบ่ายแล้ว

การเดินทาง 


** SYN HUB เดินทางสะดวกใกล้รถไฟฟ้าจาก BTS ราชเทวีเพียง 800 เมตร

** ผู้ที่ขับรถส่วนตัวได้ที่พันธุ์ทิพย์พลาซ่าชั้น 4 (จอดรถชั้น 4B สะดวกมาก)

หมายเหตุ

เตรียมโน้ตบุ๊คคนละ 1 เครื่องมาด้วยครับ

นายกสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย ผู้ริเริ่มโครงการ Software Par...
Normal 11 Mar - 18 Mar 2020
฿3,900.00
Buy Ticket
Late Bird 19 Mar - 27 Mar 2020
฿6,900.00
Buy Ticket
Event Details