fbpx

UX/UI Workshop รุ่นที่ 3

การออกแบบโดยการใส่ใจกับผู้ใช้งาน ด้วยหลักการของ UX (User Experience) และ UI (User Interface) Design
สามารถทำให้มีรายได้มากขึ้นถึง 228% เราอยากให้คุณมาทำความรู้จักกับหลักการนี้ พร้อมทั้งได้ลงมือปฏิบัติเพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างแท้จริง

ที่เต็มหมดแล้วนะครับ

ตั๋ว Normal Ticket ราคา 3,900 บาท

*No refund for cancellation (ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินหากซื้อตั๋วที่ผ่านทางเว็บไซต์)

สอนโดยผู้เชี่ยวชาญด้าน Product Owner และ UX/UI Expert ที่ผ่านการพัฒนา Web Application และ Mobile Application มากว่า 50 Application และเป็นที่ปรึกษาด้าน UX/UI และ Product Development ให้กับ Startup และภาคเอกชนมาแล้วทั่วประเทศ

The Mentor Oak กฤษฎา เฉลิมสุข
– นายกสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย

– CEO บริษัท Startup และ SME 4 บริษัท

– Self-made Serial Entrepreneur ที่ทำธุรกิจมาแล้วทั้งญี่ปุ่น สิงคโปร์และ USA
– Professional career coach

งานนี้เหมาะกับใคร

 • CEO
 • Product Manager
 • Project Manager
 • Programmer / Developer
 • System Analyst
 • Business Analyst
 • Designer
 • ทุกคน

บทเรียน    Workshop 50% บรรยาย 50%

Day 1

1. Introduction to UX/UI Design – 2 ชม.

– เรียนรู้ความแตกต่างระหว่าง UX กับ UI พร้อมทั้งลองวิเคราะห์ว่าส่วนไหนใน Website หรือ Mobile App ที่เกี่ยวข้องกับหลักการนั้นๆ 

2. Stakeholder Map – 1 ชม.

– หาผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดกับโครงการ ทั้งในแง่มุมของลูกค้าและทีมงาน พร้อมทั้งความคิดหวัง และความสำคัญของแต่ละคนทั้งหมดใน โครงการ

3. Empathy Map – 1 ชม.

– ทำแผนที่การเข้าใจลูกค้า เพื่อให้ทีมจำลองว่าตนเองเป็นลูกค้าและทำความเข้าใจลูกค้าให้มากที่สุุด

4. Needs Statements – 1 ชม.

– นำการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดในขั้นตอนก่อนหน้า มาเรียบเรียงให้ชัดเจน ว่าความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าคืออะไร

5. Big Idea Vignettes  – 0.5 ชม.

– การระดมความคิดแบบสะเปะสะปะ เพื่อขยายความคิดและก่อให้เกิดไอเดียให้มากที่สุด 

6. Prioritization Grid – 0.5 ชม.

–  จัดลำดับ Features และ Idea เพื่อที่จะเลือกมาทำงานต่อ

Day 2

 1. Lo-fi Wireframe – 0.5 ชม.

– การทำ Wireframe แบบคร่าวๆ เพื่อเก็บ Feedback

 1. Hi-fi Wireframe – 1 ชม.

– การทำ Wireframe แบบละเอียด เพื่อลงรายละเอียดในแต่ละหน้า และนำไปใช้ในการพัฒนาระบบต่อไป 

 1. Designing for non-designer – 0.5 ชม.

– เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการการออกแบบทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับผู้ที่ไม่ใช่นักออกแบบ

 1. Principle of User Interface Design – 0.5 ชม.

–  เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้

 1. Design Process – 3.5 ชม. – เรียนรู้และลงมือทำในขั้นตอนต่างๆ ของ UI Design เพื่อให้เกิดผลลัพท์ที่เหมาะสม 

– Inspiration –  กำหนดทิศทาง User Interface Design โดยทำการวิจัยหารูปแบบและแนวทางที่ต้องการในการจัดทำ Moodboard

– Moodboard – กำหนดโทนและรูปแบบส่วนติดต่อผู้ใช้เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำ UI Styleguide

– Style Guide –  กำหนด Styleguide เพื่อเป็นแนวทางหลักในการออกแบบ User Interface 

– Brand Guideline – กำหนดทิศทางของ Brand


สิ่งที่ได้เรียนรู้ในWorkshopนี้

 • มีความรู้ความเข้าใจในหลักการของ UX UI
 • ทดลองทำตามขั้นตอนของการออกแบบและพัฒนา UX UI ทั้งหมด
 • สามารถทำการออกแบบ UX UI ได้

ภาพตัวอย่างบรรยากาศ UX UI workshop ครั้งที่ 1

***ไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐาน***

ราคา 3,900 บาท ต่อท่าน (ราคานี้รวมอาหารว่าง เช้า + บ่าย และ อาหารกลางวัน)

วัน เวลา สถานที่

 • วันที่ 18 กุมภาพันธ์ – 19 กุมภาพันธ์ 2563
 • เวลา 9.00 – 16.00 น.
 • สถานที่ SYN HUB Co-Innovative Space: Pantip Plaza ประตูน้ำ ห้อง 4121, 4125 ชั้น 4 – 604/3 ถนนเพชรบุรี ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

การเดินทาง 


** SYN HUB เดินทางสะดวกใกล้รถไฟฟ้าจาก BTS ราชเทวี เพียง 800 เมตร

** ผู้ที่ขับรถส่วนตัว จอดได้ที่ พันธุ์ทิพย์พลาซ่า ชั้น 4 (จอดรถชั้น 4B สะดวกมาก)

หมายเหตุ

เตรียม Notebook คนละ 1 เครื่อง มาด้วยครับ

นายกสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย ผู้ริเริ่มโครงการ Software Par...
Event Details
Tags