fbpx
Gamification + Agile + Personality for Workplace
10/03/2020
ด้วยความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของ Technology ในปัจจุบัน และ Lifestyle ของพนักงานรุ่นใหม่ เพียงแค่สวัสดิการ หรือเงินเดือน อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ทำให้พนักงานมีความสุข และสนุกในการทำงานอีกต่อไปแล้ว พบกับหลักการของ Gamification ที่ทำให้การทำงานสนุกมากยิ่งขึ้น เมื่อนำมาผสมผสานกับ Agile และ บุคลิกของพนักงาน ถือว่าเป็นส่วนผสมในการทำให้งานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
SYN HUB
Upcoming
AI + Datacience for Everyone + Rapidminer Workshop
ในปัจจุบันในโลกของข้อมูลที่มากขึ้นอยู่เรื่อยๆ ทุกวัน การที่เราจะจัดการกับข้อมูลจำนวนมหาศาลพร้อมทั้งวิเคราะห์เพื่อนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์จำเป็นจะได้มีการเรียนรู้ในหลักการและการใช้เครื่องมือบางอย่างที่นอกเหนือไปจากเครื่องมือที่เคยมีใช้กันในสมัยก่อน
SYN HUB
Upcoming
UX/UI Workshop รุ่นที่ 3
18/02/2020
การออกแบบโดยการใส่ใจกับผู้ใช้งาน ด้วยหลักการของ UX (User Experience) และ UI (User Interface) Design สามารถทำให้มีรายได้มากขึ้นถึง 228% เราอยากให้คุณมาทำความรู้จักกับหลักการนี้ พร้อมทั้งได้ลงมือปฏิบัติเพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างแท้จริง
SYN HUB
Upcoming